Rijksdaalders blijven leuk om te vinden met magneetvissen

De twee-en-halve gulden (Rijksdaalder) is al weer een tijdje uit beeld. De jeugd kent hem vaak niet. Blijft leuk ze te vinden!

Gevonden tijdens magneetvissen door the Black Crow (Ron) met de POWERPULL Magximum Large vismagneet.

https://www.youtube.com/watch?v=uSyC4-l7gGo