APV (Algemene Plaatselijke Verordening)

Wat is een Algemene Plaatselijke Verordening (APV)?

In de Algemene Plaatselijke Verordening, oftewel APV, staat de regelgeving die in je gemeente geldt. De APV gaat altijd in op regelgeving rondom openbare orde en veiligheid.

Denk bijvoorbeeld aan plekken waar het toegestaan is om alcohol te drinken en waar het toegestaan is om met een groepje op straat te hangen. De APV verschilt dus per gemeente.

Zo zijn er ook een paar gemeenten die het verbieden om in de gemeente of bepaalde plekken te magneetvissen. In Arnhem en Nijmegen is dit al vanaf het begin vastgelegd. Helaas zijn de hoeveelheid gemeenten in de loop van de jaren gestegen omdat er een heel klein groepje magneetvissers zijn die het nodig vinden om bewust plekken op te zoeken waarvan ze weten dat er munitie ligt van de WOII. Meestal zijn dit mensen die dit vol trots op social media zetten. Zij zorgen ervoor dat wij, de grote meerderheid, nu op bepaalde plekken niet meer mogen magneetvissen. Jammer.

Wil jij weten welke APV er bij jou in de gemeente geldt? Kijk dan even op de website van de gemeente waar je woont.